Skoči na glavno vsebino

Obvestilo za starše

Spoštovani starši,

vstopili smo v tretji teden pouka na daljavo.

V tem času smo se vsi skupaj naučili veliko novih stvari. Pri začetku izvajanja pouka na daljavo smo potrebovali veliko sodelovanja z vaše strani. Z učitelji se zavedamo, da je v teh trenutkih obremenjenost vas staršev neprimerno večja kot je v normalnih razmerah. Zato še toliko bolj z veseljem sprejemam povratne informacije s strani učiteljev, da pri delu sodelujete, se z njimi pogovarjate in skupaj iščete rešitve za čim učinkovitejše delo v nastalih razmerah.

S strokovnimi delavci se tedensko srečujemo na videokonferencah, kjer skupaj iščemo načine, da bi šolsko delo v čim manjši meri obremenilo vas, starše. Vsi učitelji se trudijo in pripravljajo vsebine na način, da bi jih učenci najlažje razumeli in se jih naučili.

Tako smo, v skladu s priporočili s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za šolstvo, prejšnji teden sklenili, da bomo vsebine za dodatni/dopolnilni pouk in socialno učenje ponudili zgolj za razvedrilo in njihovo izvajanje ne bo obvezno. Prav tako bodo učitelji pri vzgojnih predmetih pripravljali vsebine, ki bodo izhajale iz vsakdanjega življenja in njihovo izvajanje ne bo dodatno obremenjevalo vas ali učencev pri domačem šolskem delu.

Zavedamo se, da delo doma zahteva neprimerno več časa, prav tako zahteva veliko več vložene energije z vaše strani, zato želimo vas in vaše otroke, naše učence, s temi pristopi čim bolj razbremeniti.

Upam, da bodo nastale razmere čimprej minile in se bo življenje zopet vrnilo v normalne tirnice. Do takrat pa ostanite doma, upoštevajte navodila pristojnih institucij in ostanite zdravi!

 

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Related Images:

Dostopnost