Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Poslanstvo OŠ Kozara Nova Gorica je vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Strokovno usposobljeni sodelavci s specialnimi oblikami, metodami, pristopi in individualiziranimi obravnavami vzpodbujamo celovit razvoj otrok in mladostnikov tako, da jih pripravimo za aktivno vključitev v širše družbeno okolje. Pri tem posebej vzpodbujamo in razvijamo njihova močna področja. Staršem in drugim strokovnim sodelavcem svetujemo in z njimi aktivno sodelujemo.

VIZIJA

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je javni zavod regijskega pomena.

Zavod se bo v okviru najpomembnejših potreb uporabnikov – to je otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev, razvijal in preoblikoval v strokovni center za vzgojo, izobraževanje, svetovanje in raziskovanje. S preoblikovanjem bomo popolnoma pokrivali posebne potrebe vzgoje in izobraževanja ter zgodnje obravnave predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok in mladostnikov v regiji.

Za vse otroke in mladostnike, vključene v naš vzgojno izobraževalni program, bomo organizirali in oblikovali vzgojno izobraževalno delo na način, ki bo upošteval otrokovo enkratnost, neponovljivost in individualnost. Zagotavljali bomo varno in spodbudno šolsko okolje, v katerem bomo prilagajali oblike učnega dela in motivacije vsakemu posamezniku, tako da bo lahko dosegal najboljše dosežke, ki jih zmore. Cilj posameznega učenca mora biti nivo usposobljenosti in znanja, ki mu omogoča učinkovitejšo inkluzijo v lokalno okolje in širše.

S tehnološkim razvojem in globalizacijo so v največji nevarnosti ravno skupine otrok in mladostnikov, ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Zato bomo v vzgojno izobraževalnih programih poudarjali predvsem socializacijsko moč družine in šole, hkrati pa bomo učence spodbujali k varni in odgovorni rabi sodobne tehnologije.