Skoči na glavno vsebino

Logopedija

Sam govor je povezan z otrokovim celotnim razvojem, zato je pomembno, da hkrati sooblikujemo otrokov osebnostni razvoj (zaupanje vase, pozitivno samopodobo, razvijanje močnih področij v otrokovem razvoju.

 

Delo logopeda je sestavljeno iz preventive, detekcije, diagnostike in rehabilitacije govorno jezikovnih motenj in motenj komunikacije.

V redno obravnavo so vključeni tudi otroci z motnjo sluha.

 

Osnovno delo logopeda je razviti čim bolj razumljiv govor, doseči čistejšo izreko, čim boljšo komunikacijo, razumevanje govora, razvijanje branja in pisanja ter osvojiti nadomestno komunikacijo.

 

Individualno delo pri učencih je usmerjeno v odpravljanje primanjkljajev v govoru ter pri branju in pisanju, predvsem ob vsebinah in dejavnostih, ki najbolj vzpodbujajo razvoj govora.

 

Poudarek bo na spodbujanju otroka k samostojnem izražanju, pogovoru ter navezovanju stikov z vrstniki (skupna igra po dogovoru, dopisovanje, spontano opismenjevanje, …). Najlepše pripovedi bomo zbrali za šolski časopis.

 

Učenci višjih razredov so vključeni zaradi motenj v branju in pisanju in v nekaj primerih zaradi kombiniranih motenj v razvoju.

 

Logoped vsakodnevno sodeluje z razredniki, občasno s starši in drugimi strokovnjaki. O svojem delu poroča na aktivih, sestankih strokovnega zbora in na sestankih strokovnih skupin. Sodeluje v mentorski mreži šol in aktivu logopedov severno primorske regije.

 

Alenka Vuga, prof. def. za osebe z motnjo govora in sluha

Related Images:

Dostopnost