Knjižnica

Knjižničarka: Aleksandra Golob

 

PREDSTAVITEV

Naša knjižnica se nahaja v pritličju šole in meri 80 m2. Razpolagamo s 14 čitalniškimi mesti. Vse knjižnično gradivo je računalniško obdelano.. Izposoja – poleg računalniške, glede na našo specifičnost poteka še vedno tudi klasično. Knjižno gradivo za otroke in mladino je postavljeno po sistemu AIK, poučno za otroke in mladino po področjih. Strokovno gradivo za učitelje in druge strokovne delavce je postavljeno po sistemu UDK. Neknjižno gradivo je postavljeno po sistemu UDK.

V knjižnici poteka poleg izposoje tudi bibliopedagoška dejavnost, tako da je tu vedno živahno.

 

KNJIŽNIČNI RED

Vsi učenci in delavci šole so člani knjižnice. Izposoja gradiva je brezplačna, rok izposoje je 21 dni, lahko pa se podaljša še za 10 dni. Na dom ne izposojamo AV gradiva, enciklopedij, leksikonov, slovarjev ter periodike. V primeru poškodbe ali izgube je treba gradivo nadomestiti z novim. Vse izposojeno gradivo mora biti ob koncu šol. l. vrnjeno v knjižnico.

&
 

BIBLIPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI : 

  • razstave ob različnih priložnostih
  • gibanje za BZ: 2/3 vseh naših učencev šole se vsako leto priključi k gibanju za BZ ; branje zaključimo 23. aprila, ob mednarodnem dnevu knjige, zaključek s podelitvijo priznanj vedno popestrimo s krajšim kulturnim programčkom. Najboljši značkarji (9.r.) se udeležujejo nagradnega izleta pod pokroviteljstvom MDPM NG.
  • pravljične ure: v prednovoletnem in spomladanskem času se naša knjižnica za nekaj časa spremeni v pravljico. Zelo radi povabimo medse tudi otroke vrtca, da se skupaj malo poveselimo, kaj ustvarimo ali pa zapojemo.
  • PRAVLJIČNI KROŽEK za učence 1. triade
  • KNJIŽNI KLUB za mladostnike OPP

  • Projekti: šolska knjižnica se vključuje v različne projekte, ki potekajo na šoli , prav tako pa se vključuje tudi v projekte izven nje ( Rastem s knjigo, Zlati bralec, zlata bralka , Bralnice pod slamnikom ,… )
  • sodelovanje z mladinskim oddelkom Goriške knjižnice Franceta Bevka ( obiski pravljične sobe ob posebnih priložnostih , razstave, projekti )

BZ6