Predstavitev projektov

RASTEM S KNJIGO – SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU

 

Projekt poteka v okviru republiškega projekta, ki so ga skupaj pripravili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Zveza splošnih knjižnic Slovenije.

Z učenci 7. r. bomo obiskali SIK F. Bevka Nova Gorica, ki je tudi nosilka lokalnega programa in ga je poimenovala »Kaj mi ponuja knjižnica«.

 

Cilji projekta :

  • učenci naj na čim bolj zanimiv način spoznajo, kaj vse jim ponuja splošna knjižnica,
  • brezplačna včlanitev in samostojno obiskovanje knjižnice in
  • vsak učenec prejme nagrajeno mladinsko leposlovno delo.

Trajanje projekta: pričetek 8. septembra 2017 na mednarodni dan pismenosti. Za obisk SIK sta namenjeni 2 PU.

 

koordinatorica projekta: Aleksandra Golob

 

PROJEKT CAJON – SESTAVIM, POBARVAM IN IGRAM

 Projekt Cajon – sestavim, pobarvam in igram je zastavil Jaka Strajnar, akademski glasbenik in profesor tolkal. Cajon (šp. škatla ali zaboj, izg. kahon) je tolkalni inštrument kvadratne oblike.

Na njem se sedi in hkrati igra z rokami. Njegova enostavna osnovna tehnika omogoča učencem hitro in učinkovito izvajanje različnih enostavnih ritmov.

Cilj projekta:

– je medpredmetno povezovanje v osnovnih šolah, in sicer med predmeti tehnike in tehnologije, likovne umetnosti in glasbene umetnosti (ali ustreznih izbirnih predmetov).

Učenci bodo cajone pri urah tehnike in tehnologije sestavili ali izdelali, pri urah likovne umetnosti jih bodo okrasili, pri urah glasbene umetnosti pa bodo nanje igrali.

V sodelovanju s Slovenskim društvom Carla Orffa, se v drugi polovici aprila 2019 pripravlja srečanje vseh udeležencev Projekta Cajon – Cajonmanijo, kjer bodo skupine učencev predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni.

.Izbrani bodo najbolj izvirno okrašeni cajoni. Ob zaključku projekta pa bodo vsi udeleženci izvedli skupinsko skladbo.

Projekt Cajon poleg medpredmetnega povezovanja in inovativnega glasbenega ustvarjanja, omogoča aktivno in nepozabno glasbeno izkušnjo vsem nadaljnjim generacijam učencev.

Trajanje projekta: Projekt Cajon se bo izvajal v šolskem letu 2018/2019.

“Ritem je nedvomno povezovalni element, ki spodbuja ustvarjalnost, koordinacijo in zbranost učencev” (Jaka Strajnar, akademski glasbenik in profesor tolkal).

 

koordinatorica projekta: Tina Krivec

ZDRAVA ŠOLA

 

Projekt poteka v okviru Slovenske mreže zdravih šol ob sodelovanju z območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica.

Namen projekta je promocija zdravja, spodbujanje zdravega življenjskega sloga učencev, staršev in učiteljev.

Cilji projekta:

  • aktivno sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo,
  • sodelovanje s specialnimi službami v skupnosti, ki svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji ter
  • seznanjanje učencev, staršev in zaposlenih na šoli z usmeritvami in informacijami na področju zdravja.

V sklopu projekta potekajo različne dejavnosti in izobraževalne aktivnosti na področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja. Med drugim se povezujemo s projektom Shema šolskega sadja, sodelujemo v Akciji za čiste zobe, učence vodimo in spodbujamo pri pripravah ter jih spremljamo na raznih športnih  tekmovanjih, po dogovoru se poslužujemo koriščenja plavalnega bazena v Stari Gori, posamezni učenci obiskujejo ure hipoterapije.

 

koordinatorica projekta: Jasna Caiffa

 

GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI

 

Cilj projekta  je aktivno vključevanje in povezovanje učencev naše šole z sovrstniki v lokalnem okolju. Z načrtovanimi aktivnostmi v okviru projekta  želimo ustvarjati pogoje in nudili pozitivne spodbude vsem sodelujočim učencem, da bi izboljšali medsebojno sprejemanje, toleranco do drugačnosti, empatijo, sodelovanje in medsebojno komunikacijo. Našo dobro prakso (sodelovanje z večinskimi osnovnimi šolami) postopoma širimo in iščemo nove poti za vključevanje in povezovanje z vrstniki izven šolskega okolja. Povezujemo se s centri, društvi, klubi in drugimi ustanovami v lokalnem okolju, ki v svoje dejavnosti vključujejo tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

 

 vodja projekta: Maja Černe Bralić

 

ZELENI NAHRBTNIK

 

Vrsta projekta: občinski EKO – projekt vrtcev

Nosilec:  Zveza prijateljev mladine Nova Gorica

Sodelujoči: učenci od 1. do 3. razreda PP z NIS in učenci oddelkov PP VIZ I. in  II. stopnje ter učiteljice, ki poučujejo v oddelkih na naši šoli ter otroci in vzgojiteljice iz vrtcev naše regije.

Namen projekta: razvijati pozitiven odnos do okolja, narave, dejavno prispevati k ohranjanju čistega in zdravega okolja.

Cilji projekta sovpadajo s cilji drugih dejavnosti na šoli: projekt Zdrava šola, Eko šola, akcija zbiranja starega papirja na pobudo šolske skupnosti učencev

 

koordinatorica za OŠ Kozara Nova Gorica: Erika Perić

 

ŠOLSKA SHEMA

 

Cilj projekta: ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

 

V projekt shema šolskega sadja in zelenjave je šola vključena že vrsto let. V sklopu projekta preko promocijskih in izobraževalnih aktivnosti učenci spoznavajo raznovrstno sadje in zelenjavo in njihov pomen za zdrav način življenja.

 

koordinatorica za OŠ Kozara Nova Gorica: Tanja Lozej

 

PROJEKT (M)UČIM SE

 

Nova spoznanja strokovnjakov glede delovanja naših možganov in hitre spremembe v svetu nas spodbujajo, da posodabljamo tudi načine in strategije učenja. Ena bistvenih kompetenc, ki jo morajo učenci pridobiti na svoji šolski poti, je znanje in zavedanje o svojem lastnem učenju. Alvin Toffler pravi, da bodo »v svetu prihodnosti nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili, učiti se.«

Specialne pedagoginje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah bodo v sklopu projekta pripravile 3 srečanja oz. delavnice za učence v 3. triadi, na katerih bodo učenci spoznali,si ogledali, razpravljali, preizkusili in predstavili različne strategije za organizacijo učenjarazlične učne stile, spominske tehnike, bralne tehnike, tehnike izdelave zapiskov, načine ponavljanja učne snovi in aktivnoučenje

 

koordinatorica projekta: Gabrijela Kverh Žgur