Skoči na glavno vsebino

Vizitka

Ime šole: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Naslov: Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
Tel: +386 5 330 88 00
Fax: + 386 5 330 88 01
Splet: www.os-kozara.si
E-pošta: sola@os-kozara.si


Podračun: 01284-6030690440
Matična številka: 5086191000
Davčna številka: 97193577

 

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je devetletna osnovna šola in opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.

Šola izvaja 2 programa:

  • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
  • posebni program vzgoje in izobraževanja.

Delavke naše šole v okviru mobilne specialno pedagoške službe izvajajo dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah.

Ravnatelj: Edvard Vrabič, telefon 05 330 88 02

Pomočnica ravnatelja: Tanja Podgornik, telefon 05 330 8808

Pomočnica ravnatelja: Mateja Ivanuša, mateja.ivanusa@os-kozara.si 

Svetovalna služba: Biljana Petrović, telefon 05 330 88 03

Svetovalna služba: Kristina Perić, telefon 031 669 707

Tajnik VIZ: Suzana Pelicon, telefon 05 330 88 00

Računovodstvo: Mikica Antić, telefon 05 330 88 00

Knjigovodstvo: Marjetka Bukovič, telefon 05 330 88 00

 

Ustanovitelji
Ustanovitelji šole so: Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Šempeter – Vrtojba in Občina Renče – Vogrsko.

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica.

Svet zavoda

 Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

  • 5 predstavnikov delavcev šole;
  • 3 predstavniki staršev;
  • 6 predstavnikov občin ustanoviteljic (MO Nova Gorica, Brda, Miren – Kostanjevica, Kanal ob Soči, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko).

Glasovalno pravico imajo trije predstavniki občin – MO Nova Gorica ima stalno glasovalno pravico, ostale občine si preostali mesti z glasovalno pravico izmenjujejo na eno leto.

Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev. Izvoljeni so na prvem roditeljskem sestanku.

 

Related Images:

Dostopnost