Kontaktna številka +386 5 330 88 00
 

Vizitka

Ime šole: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Naslov: Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
Tel: +386 5 330 88 00
Fax: + 386 5 330 88 01
Splet: www.os-kozara.si
E-pošta: sola@os-kozara.si


Podračun: 01284-6030690440
Matična številka: 5086191000
Davčna številka: 97193577

 

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je devetletna osnovna šola in opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.

Šola izvaja 3 programe:

 • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
 • posebni program vzgoje in izobraževanja,
 • program mobilne specialno pedagoške službe.

Ravnatelj: Edvard Vrabič, telefon 05 330 88 02
Svetovalna služba: Biljana Petrović, telefon 05 330 88 03
Računovodstvo: Dorica Zavadlal, telefon 05 330 88 00
Poslovna sekretarka: Suzana Pelicon, telefon 05 330 88 00

 

Ustanovitelji
Ustanovitelji šole so: Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Šempeter – Vrtojba in Občina Renče – Vogrsko.

 

Upravljanje šole

 

Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in svet javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

 • 5 predstavnikov delavcev šole (Vikica Ladinik, Nataša Manfreda, Borut Markočič, Tanja Lozej, Maruša Černic)
 • 3 predstavniki staršev (Stojan Korošec, Mojca Štrancar, Robert Furlan);
 • 6 predstavnikov občin ustanoviteljic (MO Nova Gorica, Brda, Miren – Kostanjevica, Kanal ob Soči, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko).

 

Glasovalno pravico imajo trije predstavniki občin – MO Nova Gorica ima stalno glasovalno pravico, ostale občine si preostali mesti z glasovalno pravico izmenjujejo na eno leto.

 

Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev. Izvoljeni so na prvem roditeljskem sestanku.

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 2016/2017

 

V Svet staršev so bili za posamezne oddelke izvoljeni naslednji predstavniki:

 • in 3. razred – g. Matej Drožina
 • razred – ga. Erika Križnič
 • in 6. razred – ga. Dolores Kompara Gruzovin
 • razred – ga. Jerica Kobal
 • razred – g. Robert Furlan
 • razred – g. Darjan Marinič
 • razred – ga. Mirjana Škerlavaj
 • OPP 1 – g. Dani Pečečnik
 • OPP 2 – ga. Nataša Obid
 • OPP 3 – ga. Tanja Peršolja
 • OPP 4 – g. Stojan Korošec

 

Predstavniki Sveta zavoda so za predsednico izvolili ga. Tanjo Peršolja.