Skoči na glavno vsebino

Obvestilo glede odpiranja šol

Spoštovani starši, rejniki, skrbniki.

 

Po sprostitvi določenih omejitev in ukrepov v zvezi z epidemijo koronavirusa se pripravlja tudi postopno odpiranje šol.

Informacij je mnogo, mediji veliko pišejo, trudijo se pridobiti čim več informacij iz različnih virov. Mnoge informacije so sestavljane iz drobnih sporočil, ki se širijo v javnosti in izjav nekompetentnih posameznikov. Tako se pojavlja veliko neuradnih ugibanj, sporočil, ki se kasneje demantirajo in spreminjajo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj z zdravstveno stroko, predvsem z NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje – pripravlja vse potrebno za postopno odpiranje šol. V vsaki odločitvi je na prvem mestu skrb za zdravje otrok in zaposlenih. Pripraviti je potrebno pogoje, da se vzgojno izobraževalni proces vzpostavi v varnem okolju.

Ministrica je v svoji izjavi dala informacijo, da se 18. 5. odprejo vrtci, osnovne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami. Osnovne šole se odprejo za učence prvega vzgojno izobraževalnega obdobja, od 1. do 3. razreda, za učence, ki so učno neuspešni in se jim bo nudila učna pomoč ter možnost za preverjanje znanja in pridobivanje pozitivnih ocen. En teden kasneje se vključijo v šolo 9. razredi.

Šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami vključujejo najbolj ranljivo skupino naše družbe, katerim MIZŠ in zdravstvena stroka namenja posebno pozornost. Pri pripravah na odpiranje teh ustanov je potrebna še večja previdnost. Mnogi otroci imajo večje zdravstvene težave, kronične bolezni in so še dodatno ogroženi.

Na MIZŠ intenzivno pripravljajo navodila, kdaj bi bili dovolj pripravljeni, da se šole lahko odprejo in kako uskladiti zahteve NIJZ za varno okolje z drugimi rizičnimi dejavniki. Pripravljajo navodila, kateri otroci bi se vključili v šolo. Šolo bomo lahko odprli šele takrat, ko bo zagotovljeno dovolj varno okolje, kako naj poteka vstop v šolo, kako naj poteka organizacija pouka, da se skupine otrok ne srečujejo in ne prihaja do medsebojnih stikov, kako urediti uporabo sanitarij, urediti prehrano. Zagotoviti je potrebno dovolj kadra, ki bo skrbel za sprotno razkuževanje šole, vzpostaviti protokol organizacije prihodov otrok v šolo, glede na to, da so javni prevozi omejeni, v šolskem kombiju pa učenci v tesni bližini. Veliko vprašanj je potrebno natančno dogovoriti.

Učitelji in vodstvo šole se zavedamo, da je za družine postala ta izoliranost velika obremenitev in da je zares težko. Želite si, da bi spet lahko prišli v šolo, hkrati pa postavljate zdravje vaših otrok na prvo mesto. Prav tako ravnajo na ministrstvu in tako razmišljamo tudi mi.

Sporočam vam, da moramo vsi počakati na odločitve NIJZ in MIZŠ. Ko bomo dobili navodila, kako naj pripravimo šolo in kako naj organiziramo pouk, kateri oddelki se bodo lahko vrnili, bomo temu sledili in se potrudili kar bomo lahko najbolje.

 

Želim vam vse dobro in bodite zdravi!

 

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Related Images:

Dostopnost