Skoči na glavno vsebino

Vrnitev učencev v šolo

Spoštovani starši!

V četrtek, 28. 5. 2020, je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Na osnovi odloka se naslednji teden v šole vračajo učenci od 4. do 8. razreda.

Najprej mi dovolite, da se vam iz srca zahvalim za vso pomoč, ki ste jo nudili našim strokovnim dalavcem pri izvajanju pouka na daljavo. Brez vas in vašega dela nam ne bi uspelo izvesti pouka tako kvalitetno, kot smo ga v danih okoliščinah lahko.

Vsi zaposleni se že veselimo ponovnega snidenja z učenci. Prav tako smo veseli, da bomo imeli možnost zaključiti šolsko leto vsaj približno tako, kot si učenci zaslužijo. Da bomo zadnje tri tedne pouka preživeli v veselem vzdušju in radostnem pričakovanju počitnic, vam posredujem še nekaj osnovnih informacij v zvezi z nadaljevanjem pouka na šoli.

Ponoven začetek pouka

Na našo šolo se učenci vračajo po naslednjem razporedu:

  • v ponedeljek, 1. 6. 2020, učenci 4. razreda,
  • v sredo, 3. 6. 2020, učenci kombiniranega oddelka 5. in 7. razreda, 6. razreda in 8. razreda.

Učenci 5. razreda se v šolo vračajo skupaj s sošolci 7. razreda, ker zaradi organizacijskih zapletov in pomanjkanja ustreznega kadra ne uspemo zagotoviti hkratnega izvajanja pouka v živo (na šoli za 5. razred) in na daljavo (doma za 7. razred).

Starši boste domov prejeli izjave o zdravstvenem stanju vaših otrok. Izpolnjeno in podpisano izjavo naj otrok prinese s sabo prvi dan, ko se bo vrnil v šolo in jo odda razredničarki.

Prevozi

Prevozi bodo potekali v skladu s priporočili NIJZ. Učenci morajo na kombiju nositi maskko. Glede ostyalih podrobnosti vas bodo predvidoma kontaktirali šoferji. Če vsaj en dan pred pričetkom pouka ne bodo stopili v stik z vami, jih pokličite sami na številko, ki ste jo dobili na začetku šolskega leta.

Če imate starši možnost, da sami vozite otroka v šolo, vas prosimo, da to storite. Na ta način bo vaš otrok manj izpostavljen možnostim okužbe, hkrati pa nam boste malce olajšali organizacijo prevozov otrok v šolo.

Organizacija dela

Potek vzgojno izobraževalnega dela bomo na šoli organizirali v skladu s priporočili NIJZ.

V šolo vstopajo samo učenci. Starši, ki učence v šolo pripeljete sami, jih pustite pred vhodom v šolo. Sprednji vhod v šolo bo za vstop odprt med 7.00 in 8.00 uro. Po 8.00 uri bo vstop v šolo možen samo skozi zadnji vhod.

Na pouk bodo učenci počakali v matični učilnici. Ves čas pouka bodo v matični učilnici, učilnic ne menjajo. Malico in rekreativni odmor bodo prav tako preživeli v učilnici, da se med sabo ne bodo mešali učenci različnih oddelkov. Mask v učilnici ne potrebujejo.

Na svež zrak bodo učenci lahko šli v spremstvu učiteljev pri pouku športa ali v okviru izvedbe pouka na prostem.

Podaljšano bivanje bo organizirano v oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije. Kosilo bo izvedeno po prilagojenem urniku.

Vsi ukrepi so sprejeti z namenom, da se čim bolj zmanjša možnost prenosa morebitne okužbe med udeleženci VIZ procesa.

V veselem pričakovanju ponovnega snidenja vas lepo pozdravljam!

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Related Images:

Dostopnost