Skoči na glavno vsebino

Uspešno izvedena strategija prožnih oblik učenja

OŠ Kozara Nova Gorica sodeluje v projektu POGUM kot implementacijski VIZ. Projekt POGUM teče od leta 2017. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. OŠ Kozara Nova Gorica sodeluje v projektu od leta 2019. S projektnimi aktivnostmi pri naših učencih vzpodbujamo razvoj podjetnostne kompetence  in udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Več o uspešno udejanjeni strategiji prožnih oblik učenja v okviru projekta POGUM na OŠ Kozara Nova Gorica je zapisano v dokumentu Merila za ocenjevanje uspešno izvedene strategije prožnih oblik učenja na nivoju VIZ, ki je dosegljiv TUKAJ.

Related Images:

Dostopnost