Skoči na glavno vsebino

Obisk Centra za ravnanje z odpadki Stara Gora

V tednu med 19. 11. in 27. 11. 2022  obeležujemo Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Z namenom, da bi obogatili naše znanje s področja ločevanja odpadkov, smo se učenci OŠ Kozara Nova Gorica, odpravili na ogled Centra za ravnanje z odpadki v Stari Gori.

Tam sta nas dočakala strokovna delavca Komunale Nova Gorica, Gorazd in Robi, ki sta nas prijazno vodila po zbirnem centru, nas podučila o ravnanju z odpadki in tudi preverila naše znanje.

V Center za ravnanje z odpadki stara Gora pripeljejo komunalne odpadke iz ekoloških otokov in zbirnih centrov, kjer se jih začasno skladišči ali pripravi za odvoz s postopki stiskanja in baliranja. Zmanjševanje volumna odpadkov s stiskalnico in baliranje se izvaja za embalažo, papir, tekstil, les in podobno in se jih nato posreduje pooblaščenim predelovalcem odpadkov. V Centru za ravnanje z odpadki imajo ločene enote za : papir in karton, plastiko, steklo, odpadno elektroniko, tekstil in oblačila, biološko razgradljive odpadke, zdravila in nevarne odpadke ter klavnične odpadke.

Največjo težavo na področju ravnanja z odpadki, žal, še vedno povzročajo mešani komunalni odpadki, ki bi jih z ustreznim ločevanjem po gospodinjstvih lahko v veliki meri zmanjšali in s tem prispevali k čistejšemu okolju in bolj skrbnemu odnosu do našega planeta. Tako nas je namreč presunilo dejstvo, da se pod gričem, pred katerim smo se fotografirali, nažalost nahaja ogromen kup mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih je odlagalo med leti 1976 – 2013.

Mešani komunalni odpadki v Centru za ravnanje z odpadki Stara Gora

Delavcem Centra za ravnanje z odpadki Stara Gora se zahvaljujemo za zelo poučno predstavitev zbirnega centra.

Skrbno ravnajmo z odpadki in jih ločujmo!

Related Images:

Dostopnost