Interesne dejavnosti

Na šoli potekajo interesne dejavnosti v obeh programih izobraževanja.

Dejavnosti za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS):

Interesna dejavnost Mentor
Bralna značka Maja Černe Bralić
Gibanje za bralno značko Erika Orel in Anja Marinič
Kolesarski krožek 1 Kristina Perić
Otroška pevska skupina Petra Volarič
Mladinska pevska skupina Maja Černe Bralić
Gibalne urice Anja Marinič
Kolesarski krožek 2 Urša Pečečnik
Učenje učenja Nataša Lapajne
 Otroški šolski parlament Nataša Lapajne

Dejavnosti za posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Interesna dejavnost Mentor
Športni krožek SOS Jelena Komel
Računalniški krožek Janja Žnidarčič
Pevska skupina Tina Krivec in Tina Korče

Dostopnost