Interesne dejavnosti

Na šoli potekajo interesne dejavnosti v obeh programih izobraževanja.

Dejavnosti za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS):

Interesna dejavnost Mentor
Računalniški  krožek Samo Žerjal
Gibanje za bralno značko Erika Orel in Tjaša Skupek
Bralna značka Andreja Fak
Igramo se po angleško Erika Orel
Otroška pevska skupina Irena Marinič
Mladinska pevska skupina Tina Krivec
Oblikovanje gline Tanja Lozej
Šolska skupnost učencev Vikica Ladinik
Prometni krožek Andreja Fak
Športni krožek Borut Markočič

 

Dejavnosti za posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Interesna dejavnost Mentor
Pohodniško planinski krožek Jelena Komel in Vikica Ladinik

Glasba in ples – mlajši

Glasba in ples – starejši

Tina Krivec
Športni krožek (priprave na igre SOS) Jelena Komel
Glasbene urice Mateja Marussi
Športni krožek (MATP) Irena Marinič
Angleški krožek Irena Dirjec
Knjižni klub Aleksandra Golob