Skoči na glavno vsebino

PPVI

POSEBNI PROGRAM

Oblikovanje gline
TOR 13.30 – 14.15
Mentor: Nina Mlekuž

Domišljija naših otrok in mladostnikov ima mavrične razsežnosti; lepe, čarobne, neskončne…Tudi s svojo marljivostjo, spretnostjo in prisrčno originalnostjo, ki jo vnašajo v izdelke iz gline se tako čisto potiho prikradejo v naša srca…Ker nam je skupaj lepo in delamo iz srca. Tudi letos se bomo pri krožku oblikovanja gline vsi skupaj trudili, da bi v svoje delo vnesli delček sebe. Tako nam bo lepo, saj upamo, da bo ob pogledu na naše izdelke pri srcu toplo tudi vam.

Športni krožek
ČET 13.30 – 14.15
Mentor: Borut Markočič

Cilji krožka:
 • spoznavati svoje telo skozi različne športne dejavnosti,
 • pridobivanje gibalnih izkušenj,
 • seznanjanje učencev z različnimi športnimi panogami in družabnimi igrami,
 • spoznavanje in nadgrajevanje različnih športnih iger in športnih disciplin,
 • spoznavanje svojega telesa in njegovih funkcionalnih sposobnosti,
 • razvijanje različnih motoričnih sposobnosti, utrjevanje že ustaljenih gibalnih vzorcev ter osvajanje novih gibalnih vzorcev,
 • navajanje učencev na pravila igre – fair play,
 • usmerjanje učenčeve energije v njemu priljubljene in primerne športne dejavnosti.


Pravljični krožek
PON 13.30 – 14.15
Mentor: Aleksandra Golob

V okviru pravljičnih uric se bomo ob prebiranju, obnavljanju in podoživljanju zgodbic prepuščali domišljiji, ob tem pa vadili branje, pripovedovanje in pogovarjanje.
Zgodbice bodo razdeljene v tematske sklope glede na letni čas in glede na aktualne otroške teme.

Računalniški krožek
SRE 13.30 – 14.15
Mentor: Eva Vrtovec

Pri krožku bomo spoznali računalnik in delo z njim. Sestavili bomo svoj interni časopis.
Cilji:
 • učenci spoznajo računalnik in delo z njim,
 • učenci znajo uporabljati program Word,
 • oblikovati stran,
 • vstaviti sliko v besedilo,
 • priprava učenca na tekmovanje.


Balinarski krožek
TOR 13.30 – 14.15
Mentor: Martina Mozetič Bratina

Učenci OPP bodo najmanj enkrat tedensko balinali na igrišču za Domom upokojencev Nova gorica.

Likovni krožek
PET 13.30 – 14.15
Mentor: Klavdija Namar Pogačnik

Likovna dejavnost vzpodbuja čustva in razum: pri otroku razvija proces opazovanja, pomnjenja, pozornosti, motivacije in ročne spretnosti. Prav tako krepi otrokove značajske lastnosti, kot so vztrajnost, iniciativnost in samostojnost pri delu. Skozi likovno izražanje otrok spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli sebe.
Ura likovnega krožka bo združevala tako likovni pouk, kot likovno terapijo – osrednji pomen likovne ustvarjalnosti je namreč prav komunikacija, saj likovna sredstva omogočajo otroku veliko možnosti za izražanje.  Znano je tudi, da linije, oblike in barve delujejo na človeka in njegove odnose z okoljem.

Plesni krožek
PON 14.00 – 14.45
Mentor: Sanja Bekrić

Z učenci se bomo enkrat na teden prepustili valovanju glasbe in sprostili svoja telesa ob naravnih oblikah gibanja ter utrjevali kondicijo in gibčnost.

Igranje na inštrumente
ČET 11.30 – 12.15
Mentor: Mateja Marussi

Pri krožku se bodo učenci spoznavali z osnovnimi glasbili, igrali na njih, se sproščali. Naučene veščine bodo prikazali na šolskih prireditvah.

Related Images:

Dostopnost