Skoči na glavno vsebino

PPNIS

PRILAGOJENI PROGRAM

Računalniški krožek 
PON 14.00 – 14.45
Mentor: Edvard Vrabič

Učenci znajo:
 • oblikovati besedilo v programu Microsoft Word,
 • oblikovati risbo v programu Risar (uporaba različnih orodij),
 • poiskati različen informacije s pomočjo svetovnega spleta,
 • uporabljati različne spletne iskalnike,
 • pripraviti prispevke za šolsko glasilo na računalniku,
 • posneti fotografijo z digitalnim fotoaparatom,
 • oblikovati fotografijo in besedilo,
 • shraniti fotografijo (na računalnik, na CD),
 • sodelovati na državnem tekmovanju mladih računalnikarjev (posamezniki).

 

Nogometni krožek
vsak dan med rekreativnim odmorom
Mentor: Borut Markočič

Cilji krožka:
 • spoznavati pravila nogometne igre,
 • učiti se osnovnih elementov igre ( sprejemanje, oddajanje žoge….),
 • uriti tehniko igranja (obramba, napad, pokrivanje igralcev…),
 • pridobivati občutek za kolektivno igro in kombinatoriko igranja,
 • športno se obnašati na igrišču in izven njega,
 • udeležiti se regijskega in državnega tekmovanja.


Namizni tenis in badminton
SRE 13.10 – 13.55
Mentor: Borut Markočič

Cilji krožka:
 • spoznavati pravila igre,
 • učiti se osnovnih elementov igre,
 • uriti tehniko in taktiko igranja,
 • pridobivati občutek za igro v parih in kombinatoriko igranja,
 • športno se obnašati na igrišču in izven njega.


Prometni krožek
ČET 13.30 – 14.45
Mentor: Janja Žnidarčič

Cilji krožka:
 • varnost v prometu,
 • kulturno obnašanje v prometu,
 • pešec v prometu,
 • seznanjanje učencev s cestno prometnimi predpisi,
 • spoznati vlogo policista in semaforja v prometu ter vlogo prometnih znakov,
 • spoznati vrste prometnih znakov,
 • opisati prometne znake
 • spoznati križišča,
 • opisati vrste križišč,
 • spoznati prometna pravila,
 • podrobneje spoznati kolo in njegovo opremo.


Kolesarski izpit
ČET 11.30 – 12.15
Mentor: Janja Žnidarčič

Vsebine krožka:
 • Pridobivanje znanja s področja cestno prometnih predpisov s pomočjo priročnika ” S kolesom v promet” in CD-jev ” S kolesom v šolo”,
 • praktične vaje s kolesom (spretnostna vožnja- poligon),
 • teoretični preizkus znanja o cestno prometnih predpisih,
 • izpitna vožnja s kolesom (vodi policist).


Otroška in mladinska pevska skupina

OPS: TOR 11.30 – 12.15, PET 9.45 – 10.30
Mentor: Mateja Marussi

MPS: TOR 12.20 – 13.05, ČET 12.20 – 13.05
Mentor: Erika Perić

Področja dela: glasbeno izvajanje, ustvarjanje, poslušanje in povezava glasbenih dejavnosti.
Cilji:
 • V svojem glasovnem obsegu peti ljudske in umetne pesmi, ritmično izrekati besedila, petje in ritmično izreko spremljati z različnimi glasbili, plesom in rajanjem.
 • Dramatizirati pesmi in otroška besedila, z glasbili oblikovati spremljave k petju in ritmični izreki, si izmišljati lastne zvočne vsebine, doživljanje glasbe izraziti z gibom, plesom, rajanjem.
 • Zbrano poslušati skladbe, ob poslušanju prepoznati posamezne instrumente in pevske glasove, prepoznati različne zvoke.
 • Razvijati temeljni melodični in ritmični posluh, si razvijati pevski glas ter spretnost instrumentalne igre.
 • Nastopati na šolskih prireditvah in na državni pevski reviji Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo.
 • Ob in z glasbo družiti se z vrstniki, spoznavati nove prijatelje, gojiti prijateljstvo in ljubezen do našega ljudskega izročila in glasbe nasploh.


Igra in ples
PET 14.00 – 14.45
Mentor: Tina Korče

Pri krožku bodo učenci plesali preproste plese in koreografije; izvajali rajalne in družabne plesne igre; peli pesmice; igrali na male instrumente; poslušali glasbo in doživljanje izrazili z gibi; opazovali in posnemali različne naravne pojave, predmete, živali; spoznali različne rekvizite in z njimi ustvarjali gibe.

Cilji:
 • razvijati občutek za ritem,
 • razvijati melodični in ritmični posluh,
 • gibati se ob glasbi,
 • spoznavati osnove plesnih tehnik,
 • povezati gibanje v preprosto koreografijo,
 • poslušati glasbo,
 • spoznavati glasbene instrumente,
 • razvijati temeljne gibalne sposobnosti,
 • razvijati koordinacijo, orientacijo in ravnotežje,
 • razvijati sposobnost vživljanja,
 • razvijati sposobnost izražanja in ustvarjanja,
 • orientirati se v prostoru,
 • opazovati in posnemati,
 • sproščati se,
 • razvijati veselje do plesa in glasbe,
 • navajati se na nastopanje pred skupino,
 • družiti se z vrstniki.


Oblikovanje gline
PET 13.45 – 15.15
Mentor: Tanja Lozej

Med mnogimi čudesi, s katerimi je obdarjena narava,je tudi glina, mehka in voljna snov, ki jo je človek odkril že v prazgodovini. V sedanjem času, ko nas obdajajo predmeti iz umetnih snovi, pomeni srečanje z izdelki iz gline pravi oddih za dušo, vrnitev k zemlji, svojemu izviru. Če še ne veste, kako prijetno je gnesti, valjati in mečkati glino, pridite in poskusite. Začutite to čudovito zemljico, ki spreminja obliko, kot se vam zahoče. Ne bomo posnemali čudovitih izdelkov, pač pa se prepustili svojim občutkom in si z glino izmislili svoje oblike.


Šolska skupnost učencev (otroški parlament)
Mentor: Tanja Lozej

Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela nas bo združevalo in povezovalo celo šolsko leto.
Planirane dejavnosti, aktivnosti sprejete v tednu otroka:
– priprava in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu z letošnjo temo “Junaki našega časa – kdo so in zakaj?”
– nadaljevanje zbiralne akcije odpadnega papirja za šolski sklad,
– nadaljevanje zbiralne akcije plastičnih zamaškov
– sodelovanje v akciji POKLONI ZVEZEK v pobudi Slovenske Karitas
– 12.5.2012 se bomo udeležili akcije Šport špas-a- Gibanje vseh generacij
– pogovor o aktualnih vprašanjih življenja in dela na šoli, v razredu, med razredi, s svetovalno službo, z ga. ravnateljico,…;
– drugo.


Prostovoljno delo
 SRE 13.15 – 14.00
Mentor: Nina Mlekuž

Odločili smo se, da bomo enkrat tedensko podarili eno uro svojega časa varovancem doma upokojencev. Zanesljivi bomo–vedno bomo izpolnili svoje obljube. Do osebja in varovancev bomo korektni, prijazni, spoštljivi. Ob druženju in igrah bomo pridobivali nove izkušnje, veščine in znanja. Spoznali bomo nove prijatelje; med upokojenci ter med prostovoljci iz OŠ Frana Erjavca. Bi tudi ti rad občutil zadovoljstvo, ker si nekaj spremenil na bolje? Pridruži se nam.


Italijanščina
PET 13.30 – 14.15
Mentor: Janja Žnidarčič

Pri začetnem učenju italijanščine bomo sledili predvsem sledečim ciljem:
 • privajanje na melodijo in intonacijo italijanskega jezika preko posnemanja v didaktičnih igrah, z učenjem pesmic, izštevank, ugank, ob ponazarjanju z mimiko,…
 • spoznavanje italijanskih besed za števila, sadje, zelenjavo, pohištvo in druge predmete in pojme iz vsakdanjega življenja,
 • razumevanje in oblikovanje povedi in preprostih govornih besedil v italijanščini ob slikovnih ponazoritvah za različne situacije (predstavljanje, pozdravi, zahvala, prošnja, opravičilo, telefonski pogovor,…)
 • spoznavanje jezikovno in kulturno raznolikega življenjskega okolja ( Italija in njene znamenitosti, kulinarika, glasba,..) ob avdio in videoposnetkih, knjigah,..


Ples
TOR 14.00 – 14.45
Mentor: Sanja Bekrić

Učenci plesnega krožka bodo osvajali občutek za ritem, ples ob počasni in hitri glasbi, posnemanje ritmov (glasbe) s telesom, osnovne gibe z rokami, korake, plesali z rekviziti.


Športno nogometni krožek
SRE 14.00 – 14.45

Mentor: Bogdan Komel
V sodelovanju z MNZ Nova Gorica imajo naši učenci možnost obiskovati brezplačni športno nogometni krožek. Dejavnosti, ki jih pri krožku učenci spoznavajo, so:
 • seznanjanje z osnovami nogometne igre,
 • naravne oblike gibanja (plazenja, lazenja, padci, skoki),
 • vadba gibljivosti,
 • športne igre,
 • igre z žogo,
 • zabava. 

Related Images:

Dostopnost