Skoči na glavno vsebino

MSPS

Program dela mobilne specialno pedagoške službe

 • Izmenjava specifičnih metod dela in oblik pomoči pri reševanju problematike otrok s posebnimi potrebami (OPP).
 • Priprava na redovalne konference.
 • Priprava na strokovne time (sodelovanje s strokovnimi službami, učitelji razredniki in drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci).
 • Seznanjanje z novostmi strokovne literature, zakonodaje in dosežki stroke na področju obravnave OPP.
 • Nadgradnja spletne učilnice
 • Seznanjanje s sklepi sestankov sekcije MSRP (Sekcija mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov) in društva SRP (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov).
 • Udeležba na raznih strokovnih izobraževanjih in posredovanje informacij drugim članom.
 • Izdelava zgibanke.

 

Delo mobilnih specialnih pedagogov

 • Neposredno delo z učenci s PP v osnovnih šolah in vrtcih.
 • Sodelovanje z razredniki in strokovnimi delavci šol in vrtcev.
 • Delo s starši.
 • Sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah.
 • Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami.
 • Izvedba predavanj, delavnic in roditeljskih sestankov v okviru aktiva MSPS.

 

Related Images:

Dostopnost