Skoči na glavno vsebino

Obvestilo staršem

Šolsko leto 2018/2019

UČBENIŠKI SKLAD – OBVESTILO STARŠEM 

 

Učbeniški sklad na šoli deluje v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ( Uradni list RS, št.47/17). Ministrstvo za izobraževanje bo še nadalje, do preklica,  financiralo izposojevalnino za  učbenike v vseh razredih OŠ. Za učence prvih razredov financira vsa učna gradiva.

Osnovna šola  s prilagojenim izobraževalnim programom tako omogoča svojim učencem brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada , prav tako pa na šoli dobijo tudi vse delovne zvezke za OŠPP. DELOVNI ZVEZKI NISO SESTAVNI DEL UČBENIŠKEGA SKLADA !

Za delovne zvezke je potrebno plačati stroške tiska in vezave. Kupnino kompletov delovnih zvezkov boste starši   v celoti poravnali po položnici, ki jo boste prejeli na dom.Ker delovnih zvezkov za učence OŠPP ni mogoče kupiti v prosti prodaji, jih boste tudi za šol. l. 2018/2019  prejeli na šoli. Kupnino je potrebno poravnati po položnici do 18.9.2018.

Vse delovne zvezke in učbenike, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu, bodo dobili na šoli v začetku šolskega leta.

 

POMEMBNO ZA STARŠE :

Ob izteku šolskega leta morate vse učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik poškodovan ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta  poravnati stroške nakupa novega ( preostali dve tretjini maloprodajne cene učbenika oz. odvisno od starosti učbenika ; odškodnino določi šola ) .

 

 

————————————- odreži ————————————————–

 

 

OSNOVNA ŠOLA : _________________________________________

Priimek in ime učenca/ke : _____________________________, razred ( 2018/2019 ) : ____

 

Seznanjen/na sem s pogoji  izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada šole. S tem se zavezujem, da bo moj otrok z gradivom ravnal primerno in ga ob koncu šolskega leta vrnil v knjižnico. S tem bom svojemu otroku omogočil/a uspešno delo v naslednjem šol. letu.

 

 

Podpis staršev :

___________________

 

 

 

* Naročilnico odrežite in jo do 20.6. 2018 vrnite razredničarki/razredniku !

Related Images:

Dostopnost