Skoči na glavno vsebino

Odredba Mestne občine Nova Gorica – zaprtje igrišč ter fitnes naprav

Spoštovani.

Objavljam obvestilo o Odredbi, s katero se prepoveduje zadrževanje vseh ljudi na športnih in otroških igrišč ter fitnes napravah na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odredba je stopila v veljavo 17. 3. 2020 zvečer in velja do preklica.

Prosim vse starše na območju MONG, da z njo seznanite učence in upoštevate omenjeno Odredbo.

Ostanite zdravi!

Edvard Vrabič, ravnatelj

 

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST – Umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju mestne občine
Nova Gorica, 17. marec 2020

Zaradi neposredne nevarnosti širjenja okužbe z  nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID 19), ki jo predstavlja uporaba otroških in športnih igrišč ter fitnes naprav na prostem, je poveljnik Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio izdal odredbo, s katero se odreja umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odredba je stopila v veljavo takoj in velja do preklica.Kdor krši to odredbo, se lahko kaznuje z globo na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: »Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki prepreči izvedbo ukrepov ali se ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih med vodenjem zaščite in reševanja odredi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije (prvi, tretji in četrti odstavek 85. člena).«.

Related Images:

Dostopnost