Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo vodi Biljana Petrović. Na njo se lahko obrnete starši, učenci ali učitelji. Svetovalna delavka vam je na voljo vsak delavnik od 7:30 do 14:30. Lahko se oglasite v njeni pisarni ali pa jo pokličete na številko 05 330 88 03. Za sestanek se je možno dogovoriti tudi v popoldanskem času.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vzpostavljanje, razvijanje in vzdrževanje konstruktivnega soočanja in sodelovanja vseh udeleženih v projektu pomoči/svetovanja;
 • vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči;
 • omogočanje optimalne zadostitve potreb učencev in njihovih staršev;
 • sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju individualiziranih programov za učence;
 • organiziranje in izvajanje preventivnih delavnic za učence, starše, zaposlene;
 • pomoč staršem, učencem in zaposlenim pri razreševanju učno-vzgojnih dilem, vprašanj;
 • poklicno informiranje in usmerjanje – poklicna orientacija;
 • sodelovanje pri vpisu učencev v programe nižjega poklicnega izobraževanja in v druge oblike vključevanja po zaključeni osnovni šoli;
 • sodelovanje pri urejanju pogojev pred sprejemom učencev novincev;
 • sodelovanje pri urejanju subvencioniranja in regresiranja prehrane učencev in subvencioniranja šole v naravi;
 • sodelovanje pri razvijanju in ohranjanju ugodne šolske klime;
 • mentorsko vodenje prostovoljcev in spremljanje njihovega prostovoljnega dela;
 • sodelovanje pri projektih šole.

Related Images:

Dostopnost