Skoči na glavno vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE DSP

Službo za izvajanje dodatne strokovne pomoči (SiDSP) sestavljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, psihologi in inkluzivni pedagogi. Strokovne delavke izvajajo ure dodatne strokovne pomoči (DSP) na osnovnih šolah in vrtcih znotraj goriške regije.

Seznam kontaktov izvajalk DSP se nahaja TUKAJ.

DSP naše strokovne delavke izvajajo na 13 osnovnih šolah in v 8 vrtcih.

Seznam ustanov, kjer izvajamo DSP se nahaja TUKAJ.

Ure DSP se izvajajo na podlagi odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in zapisnikov multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo.

Osrednja naloga izvajalk DSP je neposredno delo z učenci in otroki. Poleg tega pa pri delu sodelujejo z učitelji in vzgojitelji, starši, svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

Related Images:

Dostopnost