MOBILNA SLUŽBA

Mobilno specialno pedagoško službo (MSPS) sestavljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, logopedi in inkluzivni pedagogi. Strokovne delavke izvajajo ure dodatne strokovne pomoči (DSP) na osnovnih šolah in vrtcih znotraj goriške regije.

DSP naše strokovne delavke izvajajo na 16 osnovnih šolah in 9 vrtcih.

Seznam ustanov, kjer izvajamo DSP.

Ure DSP se izvajajo na podlagi odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in zapisnikov multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo.

Osrednja naloga izvajalk DSP je neposredno delo z učenci in otroki. Poleg tega pa pri delu sodelujejo z učitelji in vzgojitelji, starši, svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

Dostopnost