Vizija in poslanstvo

VIZIJA

Vključujoča šola z zdravim odnosom in ustreznim pristopom.

Vizija usmeritve šole je razdeljena na tri področja:

  • vključujoča šola – zajema opolnomočenje učencev za integracijo in uspešno funkcioniranje v ožjem in širšem družbenem okolju;
  • zdrav odnos – sprejemanje drugačnosti na interni ravni, duševno zdravje sodelavcev – supervizija, ustrezni medsebojni odnosi med sodelavci, varno in spodbudno učno okolje;
  • ustrezen pristop – strokovna usposobljenost zaposlenih, zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev.

 

POSLANSTVO

Poslanstvo Osnovne šole Kozara Nova Gorica je vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri čemer posebej spodbujamo in razvijamo njihova močna področja. Staršem in drugim strokovnim sodelavcem nudimo podporo, jim svetujemo in z njimi aktivno sodelujemo.

Šola se je skozi leta oblikovala v neformalni strokovni center za vzgojo, izobraževanje in svetovanje. Trudimo se pokrivati posebne potrebe vzgoje in izobraževanja ter zgodnje obravnave predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok in mladostnikov v regiji.

Dostopnost