Skoči na glavno vsebino

Vizija in poslanstvo

VIZIJA

Vključujoča šola z zdravim odnosom in ustreznim pristopom.

Vizija usmeritve šole je razdeljena na tri področja:

  • vključujoča šola – zajema opolnomočenje učencev za integracijo in uspešno funkcioniranje v ožjem in širšem družbenem okolju;
  • zdrav odnos – sprejemanje drugačnosti na interni ravni, duševno zdravje sodelavcev – supervizija, ustrezni medsebojni odnosi med sodelavci, varno in spodbudno učno okolje;
  • ustrezen pristop – strokovna usposobljenost zaposlenih, zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev.

POSLANSTVO

Poslanstvo Osnovne šole Kozara Nova Gorica je vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri čemer posebej spodbujamo in razvijamo njihova močna področja. Staršem in drugim strokovnim sodelavcem nudimo podporo, jim svetujemo in z njimi aktivno sodelujemo.

Šola si prizadeva postati strokovni center za vzgojo, izobraževanje in svetovanje. Trudimo se pokrivati posebne potrebe vzgoje in izobraževanja ter zgodnje obravnave predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok in mladostnikov v regiji.

Related Images:

Dostopnost