Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela

OBVESTILO o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ Kozara Nova Gorica v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Datum: 11. 5. 2020

 

Spoštovani,

vezano na dne 8. 5. 2020 prejeto okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščamo, da se bo predvidoma od 18. 5. 2020 nadaljevalo izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v prostorih šole za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ.

Predvidoma od 25. 5. 2020 se bo nadaljevalo vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.-8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Posebni program se zaenkrat še ne bo izvajal.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

Izjave so dostopne na spletni strani šole, starši učencev, ki bodo z VI delom nadaljevali v prostorih šole, pa jih boste prejeli tudi z navadno pošto.

Šola pripravlja navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni.

S prijaznimi pozdravi.

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Izjava_starsi_doma_zdravniski_razlog

Izjava_starsi_vkljucitev_v_solo

Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

Related Images:

Dostopnost