Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO STARŠEM – UČBENIŠKI SKLAD 2020/21

Spoštovani starši !

Zaradi trenutnih razmer tudi delo v učbeniškem skladu poteka prilagojeno in v skladu z
navodili NIJZ. Zato v tem času ne boste prejeli soglasja in seznamov učbenikov in delovnih
zvezkov v papirnati obliki. Prosimo, da si sezname gradiv , ki jih bo vaš otrok uporabljal v
naslednjem šolskem letu ogledate pod razdelkom KNJIŽNICA – UČBENIŠKI SKLAD. Prav tako
boste tukaj našli tudi obvestilo o ravnanju z izposojenim gradivom in o plačilu ustrezne
odškodnine v primeru , da je gradivo poškodovano, uničeno ali izgubljeno. Višino odškodnine
določi šola, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj – s spremembami 2020)
Odškodnino boste poravnali po položnici. V izogib temu vas naprošamo, da učenci, še pred
iztekom šolskega leta v šolo vrnejo vse izposojene učbenike NEPOŠKODOVANE !
NOVOST : s šolskim letom 2020/2021 MIZŠ sofinancira vsa učna gradiva za učence od 1. – 3. r. OŠ.

Lep pozdrav,

 

Aleksandra Golob                                                                                             Edvard Vrabič
upravljalka učbeniškega sklada                                                                              ravnatelj

V N. G. , 8. 6. 2020

Related Images:

Dostopnost