Skoči na glavno vsebino

Vračanje učencev v šole – obvestilo

Spoštovani starši.

Minilo je pet tednov, odkar smo zadnjič zaprli šolska vrata in se podali na zaslužene jesenske počitnice. Zaradi epidemioloških razmer so se najprej počitnice podaljšale za en teden, nato pa smo začeli z izvajanjem pouka na daljavo. V tem času smo s skupnimi močmi poiskali oblike pouka, ki omogočajo največji možni napredek učencev v danih razmerah.

Jutri, v ponedeljek, 30. 11. 2020, učenci začenjajo 4. teden pouka na daljavo. Na šoli smo se začeli pospešeno pripravljati na čas, ko se bodo učenci lahko vrnili v šolo. Kdaj bo to, bo odvisno od epidemioloških razmer, ki bodo vladale v državi, starši pa boste o vračanju obveščeni takoj, ko bo to uradno znano.

Glede na informacije, ki smo jih dobili s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), je predvideno, da se bodo šole za učence s posebnimi potrebami v celoti odprle ob prvem sproščanju ukrepov. Da bo to mogoče pa moramo zadostiti nekaterim pogojem, ki jih je postavil Nacionalni ištitut za javno zdravje (v nadaljevanju : NIJZ).

Eno izmed priporočil NIJZ pravi, da je zaželjeno, da učenci v šoli preživijo samo toliko časa, kolikor je minimalno potrebno za izvajanje pouka. Za zmanjševanje možnosti morebitnega širjenja virusa COVID-19 med učenci je priporočeno tudi, da starši, v kolikor je to mogoče, sami pripeljete učence v šolo in jih iz šole tudi odpeljete. Če te možnosti nimate, bodo še naprej organizirani šolski prevozi kot do sedaj, vendar v prilagojeni obliki.

Glede same organizacije dela imamo šole navodilo, da med sabo ne smemo mešati učencev iz različnih oddelkov. To pomeni, da bodo učenci od trenutka, ko bodo vstopili v prostore šole, pa do trenutka, ko bodo zaključili pouk in odšli domov, ves čas v enem – matičnem razredu.

Prosim vas, da, v kolikor imate to možnost, resnično sami poskrbite za prevoz otroka v šolo in iz nje, da bomo v največji možni meri zmanjšali možnost morebitnega prenosa okužb med učenci.

S prijaznimi pozdravi!

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Related Images:

Dostopnost