Skoči na glavno vsebino

Obvestilo ob začetku šolskega leta 2021/2022

Spoštovani starši!

Ob začetku šolskega leta smo za vas pripravili nekaj pomembnih informacij, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.  

Začetek pouka bo v sredo, 1. 9. 2021. Na ta dan bo organiziran pouk od 8.00 do 12.00. Učenci bodo na šoli imeli organizirano malico, kosila prvi šolski dan ne bo.

Za učence, ki se v šolo vozijo z organiziranim prevozom, bodo prevozi zjutraj organizirani po običajnih urnikih. Odhod kombijev iz šole bo ob 12.00. Če bo prišlo do sprememb pri izvedbi, boste o tem pravočasno obveščeni.

Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa ostajajo v večji meri enaki ukrepom, s katerimi smo zaključili prejšnje šolsko leto. Pomembnejši ukrepi so: 

  • skupnih prostorih šole so maske obvezne za vse učence,
  • v razredih so maske obvezne za vse učence od vključno 6. razreda in za učence posebnega programa, ki so starejši od 12 let.

Maske niso obvezne za:

  • učence, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena – v tem primeru je o objektivnih razlogih potrebno dostaviti potrdilo pediatra,
  • učence pri pouku športa in športne vzgoje.

Samotestiranje učencev je prostovoljno, a je zelo priporočljivo. Izvaja se za učence 7., 8. in 9. razreda ter učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.  

Učencu zaenkrat pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Pogoj PCT

Za starše in druge osebe, ki spremljajo otroka v ali iz šole, pogoj PCT izjemoma ne velja. Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje. Za vse druge predhodno dogovorjene prihode staršev šolo (na pogovorne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Želim vam lep preostanek poletja in prijeten začetek šolskega leta.

Edvard Vrabič,

ravnatelj

Related Images:

Dostopnost