Skoči na glavno vsebino

Projektni teden v mesecu decembru

V projektnem tednu, ki se je na naši šoli odvijal v mesecu decembru, so učenci naše šole zavzeli aktivnejšo vlogo pri načrtovanju nadaljnje ureditve šolskega vrta. Skupaj z učitelji so skupaj odkrivali priložnosti, ki jih ponuja domače okolje.

V procesu načrtovanja pridelave in uporabe hrane želimo seznaniti učence z možnostjo samooskrbe in na ta način razviti odgovoren odnos do hrane.

Med drugim smo si zastavili cilj, da na šolski vrt postavimo več visokih gred, ki bi jih lahko uporabljali pri vzgoji rastlin čez vse leto.

Pri izdelavi ptičjih hišk so učenci svoje lastne zamisli pretvorili v uporabne in lične izdelke.

Z nadgradnjo šolskega vrta in vključitvijo vseh učencev v skrb za vzgojo in uporabo rastlin, učenci pridobijo vzpodbudno učno okolje v katerem bodo s pomočjo izkustvenega učenja izboljšali poznavanje in razumevanje naravoslovnih pojmov.

Related Images:

Dostopnost