Skoči na glavno vsebino

Prilagojen program za predšolske otroke na Goriškem

Osnovna šola Kozara Nova Gorica z letošnjim šolskim letom odpira Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica s prilagojenim programom (razvojni oddelek). Leta prizadevanja po odprtju vrtca z razvojnim oddelkom so obrodila sadove in 1. 9. 2022 so prag novega vrtca prestopili štirje predšolski otroci iz Goriških občin. Vstop v vrtec je vedno pomemben dogodek za otroka in za njegovo družino. Ko se starši soočajo z dejstvom, da je njihov otrok nekoliko drugačen in da bo zaradi tega potreboval specifičen način dela, ki ga v rednih oddelkih vrtca žal ne morejo zagotoviti, doživljajo hudo stisko. Ker je že samo soočanje z dejstvom, da otrok potrebuje drugačno obravnavo boleče, je zelo pomembno, da imajo v teh trenutkih podporo strokovnjakov in možnost, da otroka vpišejo v zanj primeren vrtec, ki je v bližini njihovega doma. V Vrtcu pri OŠ Kozara bodo otroci deležni strokovnega in ljubečega pristopa strokovnih delavk. Delavke so zaposlene v šoli, ki je pravzaprav začetnica vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na Goriškem. V lanskem letu smo kot ustanova praznovali 60-letnico delovanja. Kot strokovnjaki s področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami smo si zato že vrsto let prizadevali za odprtje razvojnega oddelka pod našim okriljem, saj smo pri delu občutili stisko staršev, ker tovrstnega oddelka na Goriškem vrsto let ni bilo.

V oddelek, ki so ga strokovne delavke poimenovale VEVERIČKE, se bodo poleg specialne pedagoginje in vzgojiteljic predšolskih otrok vključevale še logopedinja, delovna terapevtka, pedagoginja in po potrebi fizioterapevtka. Z individualnim in celostnim pristopom do otrok ter v stimulativnem okolju bodo otrokom omogočeni pogoji za optimalen razvoj. Ker je pri delu z otroki vedno pomembno dobro sodelovanje s straši, si bomo v vrtcu še posebej prizadevali za kvalitetno in redno sodelovanje s starši.  Starši so tudi člani strokovne skupine, ki vsakoletno pripravi otroku individualni načrt pomoči. Ta nam je, poleg Kurikuluma za vrtce, osnova za delo z otrokom. Zaradi celostne obravnave otroka že v času bivanja v vrtcu, bodo starši razbremenjeni v popoldanskem času, saj jim ne bo več potrebno voziti otroka na dodatne obravnave. Otroci, ki potrebujejo prevoz, se lahko poslužujejo organiziranega prevoza, kar je za starše še dodatna olajševalna okoliščina. Trenutno naš vrtec gostuje v prostorih Vrtca Nova Gorica, enota Kekec.

Dela v novem vrtcu se veselimo zaposleni na OŠ Kozara Nova Gorica, prav tako pa tudi starši in otroci.

Da je bilo odprtje vrtca mogoče, se zahvaljujemo vsem občinam ustanoviteljicam: Mestni občini Nova Gorica, Občini Miren – Kostanjevica, Občini Šempeter – Vrtojba, Občini Renče – Vogrsko, Občini Brda in Občini Kanal ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Verjamemo in upamo, da bomo še naprej s skupnimi močmi slišali glas šibkejših in jim po najboljših močeh prihajali na proti.

Related Images:

Dostopnost