Skoči na glavno vsebino

Zaključno predavanje v sklopu projekta VIS A VIS

V četrtek, 7. 3. 2024, je v Ljubljani potekalo zadnje izobraževanje, ki smo ga pripravili v sklopu modela podpore zaposlenim v VI na področju avtizma.

Predavali so projektni partnerji iz Norveške na temo odklonilnega vedenja, rezultatov testov inteligentnosti, znakov avtizma pri dekletih ter uporabi sile in prisile.

V začetku dogodka smo se predstavili sodelujoči projektni partnerji. Projektni partner OŠ Kozara Nova Gorica je bil nosilec delovnega sklopa Pregled stanja potreb zaposlenih v VI po dodatnih znanjih in izmenjava praks. V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji je opravil naslednje naloge:

• priprava spletnih vprašalnikov,

• analiza in evalvacija pridobljenih podatkov,

• priprava poročila o potrebah zaposlenih po celotni vertikali VI sistema,

• predstavitev rezultatov strokovni in zainteresirani javnosti.

Aktivno je sodeloval oz. sodeluje tudi pri aktivnostih v drugih delovnih sklopih:

• razvoju modela podpore in pomoči na področju avtizma za zaposlene v VI,

• usposabljanju strokovnih delavcev v VI,

• pripravi priročnika za delo z osebami z avtizmom,

• spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov.

Projekt VIS A VIS je za našo ustanovo in zaposlene izrednega pomena, saj predstavlja oz. omogoča:

– poglabljanje znanja in izmenjavo dobrih praks pri delu z osebami z avtizmom,

– sodelovanje s partnerji iz različnih podpornih sistemov (sociala, zdravstvo, šolstvo, nevladni sektor) kar predstavlja izhodišče za kakovostno podporo oseb z avtizmom in njihovih družin,

– priložnost za pripravo terena za potrebne spremembe na področju zagotavljanje celostne podpore osebam z avtizmom, za katere so se kolegici zavzemale že v preteklosti,

– večjo prepoznavnost ustanove tudi v širšem okolju,

– potrditev, da lahko tudi znotraj obstoječega sistema delamo kakovostno, ker imamo strokovni delavci odprte roke pri izbiri metod in oblik dela za dosego ciljev.

Hvaležni smo za to priložnost in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.

Projektna ekipa projektnega partnerja OŠ Kozara Nova Gorica: Irena Marinič, Erika Perić, Anja Marinič Mišić, nadomešča Lara Valentinčič, ob podpori vodstva in računovodstva

Related Images:

Dostopnost