Skoči na glavno vsebino

Obisk norveškega projektnega partnerja

V sredo, 6. 3. 2024, smo v sklopu projekta VIS A VIS gostili predstavnike norveškega partnerja SPISS. Članice projektne ekipe smo v sodelovanju s kolegi pripravile pester program.

Gostom smo predstavili slovenski šolski sistem za otroke s posebnimi potrebami. Učenci so z mentorji pripravili pogostitev in kratek kulturni program. Ogledali smo si pouk v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Predstavili smo jim vse naše podporne službe: svetovalno delavko za področje dela z učenci z avtizmom, logopedijo, fizioterapijo, delovno terapijo in šolsko svetovalno službo. Obiskali smo prilagojeni program za predšolske otroke Vrtca pri OŠ Kozara, v oddelku Veveričke so nas sprejeli strokovni delavki in otroci. Na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica so nam kolegice naše službe izvajanje dodatne strokovne pomoči omogočile hospitacije pri individualnem delu z učenci v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po kosilu je sledil voden ogled mesta v angleškem jeziku, ki so ga pod mentorstvom pripravili učenci tretje triade prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Z obiskovalci smo primerjali šolska sistema držav ter razmišljali o prednostih in ovirah. Gostje so izrazili pozitivno presenečenje nad vzgojno-izobraževalnim sistemom v Sloveniji, ki je v primerjavi z norveškim slabše finančno podprt s strani države. V pogovoru smo poudarili pomen zavedanja strokovnih delavcev, da lahko za dosego ciljev uporabijo oz. uporabimo različne poti.
Take izmenjave izkušenj predstavljajo pomembne potrditve za naše delo in seveda za naše učence, ki so aktivno sodelovali pri pripravi sprejema.

Sledil je še neuraden del programa, kjer smo obiskovalce navdušili še z naravnimi in gastronomskimi utrinki Goriške.

Projektna ekipa VISA VIS projektnega partnerja OŠ Kozara Nova Gorica

Celoten študijski obisk norveških kolegov v Sloveniji si lahko ogledate v videoposnetku in objavah.

Related Images:

Dostopnost