Interesne dejavnosti

Na šoli potekajo interesne dejavnosti v obeh programih izobraževanja.

Dejavnosti za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS):

Interesna dejavnost Mentor
Računalniški  krožek Samo Žerjal
Bralna značka Anja Marinič in Jasna Caiffa
Gibanje za bralno značko Erika Orel in Kristina Perić
Igrive urice Erika Orel
Otroška pevska skupina Petra Volarič
Mladinska pevska skupina Maja Černe Bralić
Gibalne urice Kristina Perič
Šolska skupnost učencev Vikica Ladinik
Igriva italijanščina Tea Jejčič
 Otroški šolski parlament Nataša Lapajne

Dejavnosti za posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Interesna dejavnost Mentor
Rajalna urica Barbara Romih
Športni krožek SOS Jelena Komel
Računalniški krožek Janja Žnidarčič
Pevska skupina Tina Krivec

Dostopnost