Skoči na glavno vsebino

O nas

Ime šole: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Naslov: Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
Tel: +386 5 330 88 00
Fax: + 386 5 330 88 01
Splet: www.os-kozara.si
E-pošta: sola@os-kozara.si


Podračun: 01284-6030690440
Matična številka: 5086191000
Davčna številka: 97193577

 

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je devetletna osnovna šola in opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami. Šola izvaja 3 programe:
  • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
  • posebni program vzgoje in izobraževanja,
  • program mobilne specialno pedagoške službe.

 
Ravnatelj: Edvard Vrabič
Svetovalna služba: Biljana Petrović
Računovodstvo: Dorica Zavadlal
Poslovna sekretarka: Suzana Pelicon


Ustanovitelji
Ustanovitelji šole so: Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Šempeter – Vrtojba in Občina Renče – Vogrsko.


Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

  • 5 predstavnikov delavcev šole (Vikica Ladinik, Nataša Manfreda, Borut Markočič, Tanja Lozej, Maruša Černic)
  • 3 predstavniki staršev (Stojan Korošec, Marko Ličen, Markič Robert)
  • 6 predstavnikov občin ustanoviteljic (MO Nova Gorica, Brda, Miren – Kostanjevica, Kanal ob Soči, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko).

 

Glasovalno pravico imajo trije predstavniki občin – MO Nova Gorica ima stalno glasovalno pravico, ostale občine si preostali mesti z glasovalno pravico izmenjujejo na eno leto.


Svet staršev
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev. Izvoljeni so na prvem roditeljskem sestanku.
Člani sveta staršev v šolskem letu 2013/2014 so: Mojca Furlan, Mojca Lipicer, Valentina Škabar, Marko Ličen, Robert Markič, Martina Gatnik, Tanja Peršolja, Stojan Korošec, Tatjana Mozetič.

Related Images:

Dostopnost