Skoči na glavno vsebino

POMOČ ŠOLSKEGA SKLADA

Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo za: udeležbo učencev iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Učenci iz manj spodbudnih okolij so tisti učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice.

V kolikor želite prositi za pomoč iz šolskega sklada, se oglasite osebno v šolski svetovalni službi ali izpolnite obrazec Vloga za pomoč šolskega sklada.

Related Images:

Dostopnost