OBVESTILO STARŠEM – UČBENIŠKI SKLAD 2020/21

Spoštovani starši ! Zaradi trenutnih razmer tudi delo v učbeniškem skladu poteka prilagojeno in v skladu z navodili NIJZ. Zato v tem času ne boste prejeli soglasja in seznamov učbenikov in delovnih zvezkov v papirnati obliki. Prosimo, da si sezname...

OBVESTILO STARŠEM – POČITNIŠKO VARSTVO

Spoštovani starši. Šola je vsako leto organizirala počitniško varstvo otrok do polovice julija. Za namen izvajanja počitniškega varstva se je v preteklih letih v okviru šolskega sklada zbiralo namenska sredstva. V sklad za namen izvedbe počitniškega varstva že tri leta...

Vrnitev učencev v šolo

Spoštovani starši! V četrtek, 28. 5. 2020, je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Na osnovi odloka se naslednji teden v šole vračajo učenci od 4. do 8. razreda....

Obvestilo – podančice

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da se je na šoli pojavil primer okužbe otroka s podančico (glisto). Prosimo vas, da ravnate v skladu z navodili, ki jih najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/podancice oziroma na šolski spletni strani v razdelku dokumenti. Prosimo, da...

IZJAVE, PRIJAVNICE IN SOGLASJA

Spoštovani starši. Na tej strani najdete izjave, prijavnico oziroma soglasje za ponovni vstop v šolske prostore.   Prijavnica  za  podaljšano  bivanje  Izjava  staršev  v  primeru  zdravstvenih  omejitev – PP VIZ Izjava  ob  vključitvi  v  šolo Izjava  ob  vključitvi  v  šolo ...

Obvestilo glede odpiranja šol

Spoštovani starši, rejniki, skrbniki.   Po sprostitvi določenih omejitev in ukrepov v zvezi z epidemijo koronavirusa se pripravlja tudi postopno odpiranje šol. Informacij je mnogo, mediji veliko pišejo, trudijo se pridobiti čim več informacij iz različnih virov. Mnoge informacije so...

Dostopnost